English
Nettkart
Intranett
Forside : Forskning : RG5 Klimaprosesser i hav, luft og sjøis :

Klimaprosesser i hav, luft og sjøis

Forskningsgruppe 5 (RG5)


Vekselvirkning mellom hav, sjøis og atmosfære er bestemmende for vårt klima. Våre klimamodeller er også helt avhengige av at disse prosessene er godt representert.


Havet, sjøisen og atmosfæren er de viktigste delene av klimaet i våre nære havområder.
Prosessene i hvert element, og vekselvirkningene mellom dem, er derfor svært viktige i klimasystemet. Vår evne til å varsle endringer i fremtiden med dagens komplekse klimamodeller er også avhengig av at disse prosessene parametriseres på en god måte.

Forskningsgruppens aktivitet ved Bjerknessenteret kan best illustreres ved de komplekse vekselvirkningene som skjer ved iskanten. Her overføres varme fra havet til luften over, og sjøis dannes gjennom det meste av vinteren. Hvilke istyper som dannes, hvordan varmen overføres, og hva som skjer i havet etter avkjølingen er klimaprosesser som er bestemmende i polare områder.

Forskningsmetoder:

Forskningen i gruppen er basert på observasjoner, teoretiske beregninger, og simuleringer i avanserte (numeriske) modeller.

Ved begrepet "prosesser" menes her enhver fundamental kjede av reaksjoner som involverer de essensielle delene av klimasystemet, fra småskala turbulens til større konseptuelle modeller av for eksempel varmetransport.  Samarbeid med de andre forskningsgruppene i Bjerknessenteret en viktig bærebjelke for gruppe, fordi kunnskapen om prosessene anvendes i for eksempel den store koblede jordsystemmodellen.


Fokus for forskningen:

Det regionale fokuset er på de Nordiske hav og de polare områdene.
Områder for forskningen inkluderer:

 • Diagnostisering av fluksene i is-hav-atmosfære systemet og deres grenselag
 • Dannelse av sjøis, deformasjon, smelting, og oppbrytning.
 • Konveksjon i åpent hav og på kontinentalsokler, dannelse av tungt vann.
 • Strøm av tungt vann over terskler og ned skråninger, og relaterte blandingsprosesser

Solnedgang midt i mars over Storfjorden, på østkysten av Svalbard. Atmosfæren er fortsatt så kald at sjøen fryser selv om sola er kommet tilbake. Foto Stefan Claes, 2005 

Prosjekt:

 

 • PREFACE, EU project, Marek  Ostrowski (IMR) 2014-2018. PI: Noel Keenlyside (GFI)
 • KARA, Industrial project (2012-2014) TOTAL, PI: Pierre Rampal (NERSC)
 • Oil spill trajectory modeling in ice (2014-2016), ART Joint Industrial Project,
  PI: Pierre Rampal (NERSC)
 • NICE-2015, NPI project with drift of R/V Lance north of Svalbard, PI: Harald Steen (NPI)
 • Dynawarm, SKD project, (2013-2014) PI: Camille Li (SKD) & Bjørg Risebrobakken (Uni)
 • SWARP (2014-2016), EU FP7, Jon Bergh, PI: Laurent Bertino (NERSC)
 • SIMECH (2014-2016), NFR,  Sylvain Bouillon, PI: Pierre Rampal (NERSC) 

Forskningsgruppe 5 (RG5)

Leder: Igor Ezau

Nestleder: Lars Smedsrud

Medlemmer

Marek Ostrowski, Elin Darelius, Richard Davy, Pierre Rampal , Sylvain Bouillon, Jon Bergh, Ilker Fer, Joachim Reuder, Peter Haugan, Valerie Kumer, Lars Asplin, Mari Myksvoll, Chuncheng Guo, Henrik Søiland, Henning Wehde, Tobias Wolff , Victoria Miles and Algot Petersson, Natalia Ivanova, Einar Olason


Skydekke under et kaldluftsutbrudd i Barentshavet. Skyene organiseres i spesielle mønstre med områder uten skyer i mellom. Bildet er tatt 24 april 2002 av Jacques Descloitres, MODIS, Land Rapid Response Team, NASA/GSFC.

 

 

 

Møtelogg


Utskriftsvennlig versjon
Tips en venn
Del
UNI NERSC IMR UIB
Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Research