English
Nettkart
Intranett
Temperaturutvikling siste 125 år

Animasjonen viser observert oppvarming av jorden fra1881-2006. Økning i forhold til dagens middeltemperatur er vist med farger som går fra gult mot rødt, mens blått til lilla viser kaldere perioder. Størst oppvarming ser vi mot nordområdene og i Arktis.
Nyheter
Nyheter:

Hilary Birks er utvalgt som Fellow of the AAAS

Bjerknessenteret gratulerer Hilary Birks med utvelgelsen! >Les mer Flere nyheter
Nyheter:

Marin forsking står sterkt

I ein ny internasjonal vurdering av den marine forskinga ved UiB kjem Bjerknessenteret, Institutt for geovitskap og Geofysisk institutt svært... >Les mer Flere nyheter
Nyheter:

To nye prosjekter får FRIPRO-midler

Carin Andersson Dahl og Jerry Tjiputra i Uni Research kan glede seg over Fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet i denne runden. >Les mer Flere nyheter
Forskningstema:
Fortidens klimaendringer Nåtidens klimaendringer Hav, sjøis og atmosfære CO2-kretsløpet Fremtidsklima og regionale effekter
Bjerknes i media

Varmt klima gir hurtigere havstrømmer, Aftenbladet 8.12.014
Samfunnsviterne tar klimagrep, På Høyden 8.12.014
- Drastiske kutt påkrevd i Norge , Bergens Tidende 3.12.014
Norges store klimaansvar , Dagsavisen 3.12.014
Menneskeskapt havstigning på UiS, Aftenbladet 3.12.014
Flere...
Andre klimanyheter
Det skjer:
UNI NERSC IMR UIB
Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Research